Çerez Politikası

Orakçı Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

1. MADDE-GİRİŞ

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi konusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel veri işleyenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Merkez adresi Üçevler Mh. Tanay Cad. Esra Sokak Orakçı İş Merkezi No:12, ZC: 16120 Nilüfer BURSA / TÜRKİYE olan Bursa Ticaret Sicili’nde kayıtlı Orakçı Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işlemeye ilişkin tüm süreçlerini mevzuata uygun hale getirmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu yaklaşım ışığında Şirket; Şirket’in triogardenorakci.com alan adlı web sitesinde (Çevrimiçi Alan) kullanılan çerez teknolojisini, bu teknoloji ile elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamakta ve İlgili Kişiler’i işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni’nde İlgili Kişiler, Şirket’in Çevrimiçi Alan’da kullandığı çerez teknolojisi ile yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki sorular kapsamında aydınlatılacaktır:

 • Şirket’in asgari olarak kimlik bilgileri nedir?
 • Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerezlerin tür ve özellikleri nelerdir?
 • Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veriler hangi amaçlarla işlenmektedir?
 • İşlenen kişisel veriler Şirket tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarılır?
 • Çerezler yoluyla kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
 • Çerez tercihleri değiştirme yöntemleri nelerdir?
 • İlgili Kişi’nin Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğu haklar nelerdir?
 

2. MADDE – TANIMLAR

Çerez Türü Açıklama
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.
Çevrimiçi Alan Şirket’in posentegrator.com alan adlı web sitesini ifade eder.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
İlgili Kişi Çerezler yoluyla kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Veri Kategorisi Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını ifade eder.
Veri Konusu Kişi Grubu Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Talep Yönetim Prosedürü İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde tanınan Veri Sorumlusu olan Şirket’e başvuru hakkının ve Şirket’in başvuruya ilişkin cevap sürecinin detaylarını belirleyen rehber prosedürü ifade eder.
Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu Şirket’i ifade eder.

 

3. Çevrimiçi Alanda Kullanılan Çerezler

Çerez Nedir?

Çerez Çevrimiçi Alan’ın ziyaret edilmesi sonucu tarayıcılar tarafından İlgili Kişi’nin cihazlarına veya sunucusuna yerleştirilen, cihazın tanınmasını sağlayan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerez kullanım tercihleri 5. maddede belirtilen yöntemlerle her zaman değiştirilebilir. Çerezler Çevrimiçi Alan’da kullanıcı deneyimini düzenleyip iyileştirdiği için, çerez kullanım tercihlerinde değişiklik yapmak Çevrimiçi Alan’ın kullanım deneyiminde de önemli değişikliklere sebep olabilir.

4. Kullanılan Çerez Çeşitleri

Şirket, İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan’da başta kullanıcı deneyimini iyileştirmek olmak üzere çeşitli amaçlarla çerez teknolojisini kullanmaktadır. Bu çerezler oturum çerez veya kalıcı çerez olabilirler. Kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerezler de olabilecektir.

 • Oturum çerezleri: Oturum çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiği sırada ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında cihazdan silinen çerezlerdir.
 • Kalıcı çerez: Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve cihazın sabit diskine yerleştirilerek tarayıcının tercihleri ve/veya çerezin yaşam süresince cihazda kayıtlı olan çerezlerdir.
 • Üçüncü taraf çerezleri: Şirket aynı zamanda üçüncü taraf çerezleri de kullanmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde üçüncü tarafların çerezlerinin ziyaret edilen cihaza kayıt edilmesine olanak tanıyan çerezlerdir. Bu çerezlere ve çerez ayarlarının değiştirilmesine ilişkin bilgilere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiştir.

5. Çerez Türleri ve Açıklamalar

Aşağıda Şirket tarafından Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerez türlerine ve kullanım amaçlarına göre açıklamalarına yer verilmiştir:

Çerez Türü Açıklama
Gerekli Çerezler Gerekli çerezler, web sitesinin temel işlevleri için çok önemlidir ve web sitesi bunlar olmadan amaçlandığı şekilde çalışmayacaktır. Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir veriyi saklamaz.
İşlevsel Çerezler İşlevsel çerezler, web sitesinin içeriğini sosyal medya platformlarında paylaşmak, geri bildirim toplamak ve diğer üçüncü taraf özellikleri gibi belirli işlevlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Analitik Çerezler Analitik çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullanılır. Bu çerezler, ziyaretçi sayısı, hemen çıkma oranı, trafik kaynağı vb. Gibi ölçümler hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olur.
Performans Çerezleri Performans çerezleri, ziyaretçilere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya yardımcı olan web sitesinin temel performans indekslerini anlamak ve analiz etmek için kullanılır.
Reklam Çerezleri Reklam çerezleri, ziyaretçilere daha önce ziyaret ettikleri sayfalara göre özelleştirilmiş reklamlar sunmak ve reklam kampanyasının etkinliğini analiz etmek için kullanılır.
Kategorize Edilmemiş Çerezler Diğer kategorize edilmemiş çerezler, analiz edilmekte olan ve henüz bir kategoriye ayrılmamış olan çerezlerdir.

6. Kullanılan Çerezler

Şirket tarafından kullanılan gerekli çerezler, işlevsel çerezler, analitik çerezleri, performans çerezleri ve reklam çerezlerinin çeşitlerine, adlarına, tiplerine, kullanım sürelerine ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.

Çerez Ayarları

7. Çerez Kullanım Amaçları

Şirket, belirlemiş olduğu açık ve meşru amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve yalnızca bununla sınırlı olmak üzere çerezler ile kişisel veri işlemektedir. Belirlenen işbu amaçlara hizmet etmeyen bir kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırı olacağının bilincindedir ve bu bilinç ve hassasiyetle ölçülü veri işlemeye özen gösterir. Aşağıda çerezlerin kullanımındaki genel amaçlar ve kategorilerine göre kişisel veri işleme amaçlarına yer verilmiştir:
Genel Amaçlar

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

8. Çerez Ayarlarında Değişiklik

Çerez ayarları aşağıda yer verilen linkleri takip ederek ve tarayıcı ayarları değiştirerek değiştirilebilir. Bu ayarlar genellikle tarayıcılarda “seçenekler” veya “tercihler” menüsünde bulunmaktadır. Ayrıca tarayıcıların “yardım” menüsüne tıklanarak da konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir. Çerezleri kaldırma hali Çevrimiçi Alan’ın istenilen şekilde çalışmamasına ve gerekli verimin alınmamasına sebep olabilecektir.

Bunlarla birlikte çerezler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için: https://www.allaboutcookies.org , https://www.youronlinechoices.eu/ alan adlı web sitelerini ziyaret edebilirsiniz ve/veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

9. Üçüncü Kişilere Aktarım

Şirket işbu Aydınlatma Metni ile çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine dair İlgili kişileri aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle çerezleri kullanacaktır.

Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veri niteliğindeki veriler aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

10. Yurtiçinde Aktarım

Çerezler ile işlenen veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.
Alıcı GrubuAktarım Amacı
1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket avukatı, reklam ajansı, iş ortakları vb.)
2. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Mahkemeler vb.)
1. İş sürekliliğinin sağlanması
2. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
4. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
5. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
6. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
7. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
8. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
10.Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Orakçı Mimarlık Taah. San.ve Tic. AŞ. © 2024 Tüm hakları saklıdır. 

Bu site Dijimad E-Ticaret & Dijital Pazarlama Ajansı tarafından yapılmıştır.